Kategorier
Uncategorized

Nivåer – Levels

Nivåer. Här i form av Kungsklippans vackra funkishus. Har någon en lägenhet över där så är jag spekulant! 🙂
När jag söker på ordet nivåer så är den översta träffen Språkets nivåer. Spännande. Språket är väldigt närvarande i min vardag just nu. Vi vänder och vrider, utmanar och knäpper till. Utforskar och utspelar. 

Andra sökträffsnivåer handlar om rubriknivåer, politiska nivåer, relationsnivåer, historiskt låga nivåer, kritiska nivåer…. en spegling av livet i sin helhet kanske?

~


Levels. At the picture, in the form of beautiful buildings in Stockholm. If anyone has an apartment for sale over there, let me know! 🙂

When I search on the word level, the top hit is language levels. Exciting. The language is very present in my everyday life right now. We twist and turn it, challenge and tighten. Explores and enact.

Other hits is about heading levels, political subdivisions, relationship levels, historically low levels and critical levels …. a reflection of life as a whole, perhaps?

Kategorier
Uncategorized

Spegling – Reflection

Gillar det jag ser på väg från jobbet.. 
formen tilltalar, speglingen, pelarna. 

Like what I see on my way from work…
the form attracts, the reflection, the pillars.

Kategorier
Uncategorized

Början – The start

Ok.. börjar här. Vi får se vad det blir. 
Ett nedslag lite då och då i den stora rumtidsväven kanske… 🙂

Ok, lets start like this. And see where it goes. 
A keystroke from time to time in the big space time fabric perhaps… 🙂