Kategorier
Uncategorized

Nivåer – Levels

Nivåer. Här i form av Kungsklippans vackra funkishus. Har någon en lägenhet över där så är jag spekulant! 🙂
När jag söker på ordet nivåer så är den översta träffen Språkets nivåer. Spännande. Språket är väldigt närvarande i min vardag just nu. Vi vänder och vrider, utmanar och knäpper till. Utforskar och utspelar. 

Andra sökträffsnivåer handlar om rubriknivåer, politiska nivåer, relationsnivåer, historiskt låga nivåer, kritiska nivåer…. en spegling av livet i sin helhet kanske?

~


Levels. At the picture, in the form of beautiful buildings in Stockholm. If anyone has an apartment for sale over there, let me know! 🙂

When I search on the word level, the top hit is language levels. Exciting. The language is very present in my everyday life right now. We twist and turn it, challenge and tighten. Explores and enact.

Other hits is about heading levels, political subdivisions, relationship levels, historically low levels and critical levels …. a reflection of life as a whole, perhaps?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *