Kategorier
Uncategorized

Lika men olika – Same but different

Där bland alla de matta stenplattorna, en blank! Smälter in i helheten trots sin olikhet. Sticker ut, men fyller ändå sin plats. 
Jag var på en fantastisk författarfrukost i morse. Pelle Sandstrak berättade om sina böcker och om Tourettes syndrom. Det handlade en hel del om att tillåta olikheter och att vi är mer lika än vi tror. Och att vi alla nog har en släng av Tourettes. 🙂 

Att vara öppen för andra människors olikhet, att förstå att andra kan se på saken på ett helt annat sätt.. det är en viktig lärdom att dra. Vi är duktiga på att begränsa varandra, när vi istället borde bejaka alla olikheter och ta vara på varandras erfarenheter.
Och olikheter håller kvar mig … 
~

There, among all the dull stones, a blank! Melts into the whole in spite of its difference. Stands out, but still fills its place.

I attended an amazing author breakfast this morning. Pelle Sandtrak talked about his books and Tourette’s syndrome. It was a great deal about allowing differences and that we are more alike than we think. And we all probably have a bout of Tourette’s. 🙂

Being open to other people’s differences, to understand that others may see things in a completely different way .. it’s an important lesson to learn. We are good at limiting each other, when instead we should embrace all differences and make the most of each others’ experiences.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *