Kategorier
Uncategorized

Hinder – Obstacles

En dryg decimeter vatten kan lätt uppfattas som ett hinder, speciellt om det sträcker sig över en större yta och underlaget är oberäkneligt.


Man kan välja hur man angriper ett hinder. Jag valde att först undersöka om det gick att göra på ett annat sätt, göra ett annat val. När det visade sig vara tidskrävande och omständligt återvände jag. Gjorde en ny utvärdering, studerade en annans val. Och tänkte.. vad är det värsta som kan hända? Kan jag hantera det?


Och så gick jag. 

Beslutsoför är ibland mitt mellannamn, ibland inte. 😉

~
Over four inches of water can easily be seen as an obstacle, especially if it extends over a larger area and the base is erratic.

You can choose how to deal with an obstacle. I chose to first examine whether it could be done in a different way, if I could make another choice. As it turned out to be time consuming and tedious, I returned. Did a re-evaluation, assessed another’s choice. And thought .. what’s the worst that could happen? Can I handle it?

And so I went.

Indecision is sometimes my middle name, sometimes not. 😉

(Fotograf: Ola Lindgren – Fötter: mina)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *