Priser, priser, priser…

Det finns många fina litteraturpriser av olika slag. Ett väldigt fint är Nordiska rådets litteraturpris!

Varje lands har en nationell bedömningskommitté som nominerar högst två verk från sitt land. Därutöver kan verk på färöiska, grönländska och samiska nomineras.

Det är 14 nominerade 2016 och de svenska är:
“Sånger och formler” av Katarina Frostenson, Diktsamling, Wahlström & Widstrand, 2015
“I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv” av Tom Malmquist, Roman, Natur och Kultur, 2015

Nordiska ministerrådet tillsätter en nordisk bedömningskommitté, som utser pristagaren. Kommittén består av 10 medlemmar, två från vardera Danmark, Finland (en finskspråkig och en svenskspråkig), Island, Norge och Sverige. De skall vara sakkunniga när det gäller det egna landets litteratur och i största möjliga utsträckning också i grannländernas litteratur. Svenskar är Arne Johnsson, Boel Westin och Amanda Svensson

Vinnaren offentliggörs och mottar priset på 350 000 danska kronor den 1 november i DR Koncerthuset i Köpenhamn i förbindelse med Nordiska rådets session.

Det här är också en möjlighet att få upp ögonen för böcker från våra nordiska grannländer! Ta chansen läs en dansk! Som Ida Jessen, nominerad till priset 2014, sa med anledning av att vi kanske såg lite skeptiska och oförstående ut… LÄS på danska – då är alla bokstäverna med! 😉

Inlägg 20/100 i utmaningen #blogg100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *