Kategorier
Uncategorized

Se – See

Att se och bli sedd. 

Vi längtar efter bekräftelse och synlighet. Att få spegla oss i andra människor. Önskan att få visa den vi verkligen är, eller önskan att någon ska se.. trots allt. 

Ibland glömmer vi att se och bekräfta andra i vår egen iver. Att vara öppna för andras inre. Att se igenom.. trots allt. 

Det är lätt att bedöma andra efter sig själv. Att ge andra sina egna känslor. Att jämföra sitt eget inre med någons yttre. Blir sällan bra.


Hur hittar man balansen?

~

To see and be seen.

We yearn for acknowledgement and visibility. To be reflected in someone else. The desire to show what we really are, or the wish of someone to see .. after all.

Sometimes we forget to see and confirm others in our own eagerness. Forget to be open to others’ inner. To see through .. after all.

It is easy to judge others by oneself. To give another our own feelings. Comparing our own inner with others appearance. Is rarely good.

How do you find balance?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *