Kommunikation 2/100

Frukustmöte på Berghs om kommunikativt ledarskap.
Intressant ämne som berör alla inte bara chefen.

Några korta minnespunnkter som kanske kan inspirera även andra än oss som var där. Du kan också se seminariet på Berghs webbplats.

När det gäller intern information är det klokt att tänka på att personalen är medtagare inte mottagare.

En kommunikationshink är alltid full. Får en inte bra och tydlig information från chef och kollegor, så fyller en den med skvaller och förmodanden.

Kommunikation och HR bör gifta sig. Samarbete i mycket större omfattning än tidigare behövs. Beteendevetenskap är en bra tillgång i kommuninkationssammanhang och lär bli än viktigare.
(Glad att sonen valt smart!! 🙂 )

Det är inte ensidigt.
Ledaren är närvarande, skapar mening i vision och mål, visar riktning och ger feedback.
Medarbetaren är lyhörd, uppsökande, delar med sig till kollegor, bidrar och lyssnar.

Att vara öppen och transparant är ett måste idag. Medarbetaren är ansiktet utåt och bär varumärket, då behöver hen veta vad som gäller.

PR-branschen har vänt och ser medarbetaren som den absolut viktigaste kundgruppen, före de riktiga kunderna. Utan engagerade medarbetare går det inte att sälja.

Och sist men inte minst!!
Människan är som en blomma, vi växer i ljuset. Uppmärksamma och lys upp, så får du stolta, växande, ansvarstagande medarbetare.

.