Landet, det tillhör dig och mig

Idag skriver vi under parollen “bokbloggare mot rasism”, och vill tillsammans manifestera vikten av mångfald och tolerans i Sverige.

Igen är det aktuellt och viktigt att förena sig i budskapet i sången Det här är ditt land. Att kämpa för allas lika rätt, inkludering och omhändertänksamhet. Vi är ett vi.

Kunskap, öppenhet och nyfikenhet är nyckeln. Rädsla och okunskap föder ilska och hat. Vi måste fokusera på att ge alla lika möjligheter att skapa sig ett bra liv i gemenskap. Det handlar om att i vardagen visa med handling att vi inte gör skillnad, att vi kan och vågar lyssna på alla och ta diskussionen men och faktiskt säga ifrån när det behövs. Vi är inte tysta.

Magdalena Ribbing har som vanligt bra vardagstips:

Böcker kan lära oss så mycket, öppna våra ögon och ge ökad förståelse och empati. Böcker och läsande är att ta en paus från sig själv och samtidigt hitta en väg in i sig själv. Båda är helt nödvändiga. Ivana, Bokmania, har en mycket bra idé om ett bokpaket – litteratur mot rasism!

Jag väljer några som jag har läst under året och som berört mig mycket.

Jag ringer mina bröder av Jonas Hassem Khemiri
Om utanförskap och rädsla och vad det gör med oss.

Vi kom över havet av Julie Otsuka
En stor liten bok om än idag aktuella frågor. Hur främmande bara ses som en grupp och inte individer, om hur oerhörda saker kan hända när vi står vid sidan och ser på.

Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz av Göran Rosenberg
Historien som vi kan men måste påminnas om hela tiden, och han gör det på ett utmärkt sätt.