Kategorier
Uncategorized

Spegling – Reflection

Gillar det jag ser på väg från jobbet.. 
formen tilltalar, speglingen, pelarna. 

Like what I see on my way from work…
the form attracts, the reflection, the pillars.

Kategorier
Uncategorized

Början – The start

Ok.. börjar här. Vi får se vad det blir. 
Ett nedslag lite då och då i den stora rumtidsväven kanske… 🙂

Ok, lets start like this. And see where it goes. 
A keystroke from time to time in the big space time fabric perhaps… 🙂