Ungdomens vår? 6/100

Några artiklar har fångat mitt öga… jag skönjer ett samband. Hur tar vi hand om våra ungdomar egentligen? Vems är ansvaret? Det är lätt att säga; någon annans. Men sanningen är ju att vi alla har ansvaret för våra barn, för vår gemensamma framtid, för det samhälle vi vill leva i. Du och jag.

Ångest ger höga betyg
Elevernas personlighet avgör vilka betygen blir. Sambandet slås fast i en ny doktorsavhandling. De som drivs av oro och plikt får högre betyg.

Stort antal självmord bland unga i Bromma
Det har varit flera självmord bland unga i Bromma i västra Stockholm. När församlingen summerade 2012 visade det sig att man hanterat nio självmord bland ungdomar under året.

Vår generation kommer att flippa ur

17-åriga Alice Bratthammar och Amanda Ivanović var med vid gymnasieupploppen som skakade Göteborg i december. Här skriver de själva om kravallerna, om aggressiva poliser, ­panikslagna ungdomar – och om en omvärld som inte bryr sig.

2000 personer ska, på regeringens uppdrag, utbildas i “Första hjälpen till psykisk hälsa”, projektet testas under 2013 i Stockholms län och Jönköpings län.