Priser och utmärkelser – C

C som i Cliopriset.

Cliopriset, som instiftades 1994 av Clio – den historiska bokklubben och Svenska Dagbladet, uppgår till 25 000 kronor. Det utdelas årligen till »en framstående yngre historiker inom det svenska språkområdet«.

Fredrik Charpentier Ljungqvist tilldelas Cliopriset 2016 för sin förmåga att ge välgrundade ochpedagogiska översikter över det förflutnas stora skeenden, oavsett om det rör sig om klimatets eller den långa nordiska medeltidens historia. I en tid då den akademiska specialiseringen tilltar demonstrerar han värdet av att anlägga vida perspektiv och förmedla färska vetenskapliga insikter till en bred publik.

Fredrik Charpentier Ljungqvist har bland annat skrivit Global nedkylning. Klimatet och människan under 10 000 år och Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation.

Om pristagaren i Svenska Dagbladet. 

I juryn för Cliopriset ingår Anders Q Björkman, Jakob Christensson, Ludvig Hertzberg, Orsi Husz, Henrik Klackenberg och Johan Östling (ordf.).

Detta är inlägg 7 av 100 i utmaningen #blogg100 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *