Kategorier
Uncategorized

Stöd – Support

Stor i orden, liten på jorden. Små grytor har också öron. Liten tuva välter ofta stort lass. Solen lyser också på liten stuga. 

Många ordspråk antyder att liten är stark och att liten är nog så viktig. Men stöd i livet behöver vi alla. Något stöd. Inte kanske nödvändigtvis ett stort och synligt. Utan kanske ett inre dolt. Något att ta till när det blåser stormar, yttre eller inre. Något som inger hopp och ljus.

Ensam är inte stark. En  människa är inte en ö.


~

Great in the words, little of the earth. Small pots also have ears. Small tuft often overturns heavy load. The sun also shines on the small cabin.

Many proverbs suggest that small is strong and that small is just as important. But we all need support in life. Some kind of support. Might not necessarily be a large and visible one. Could perhaps be inner and hidden. Something to hold on to when it storms, external or internal. Something that offers hope and light.

Alone is not strong. A man is not an island.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *