Kategorier
Uncategorized

Strukturer – Structures

Komplicerade strukturer håller upp vår infrastruktur. Någon har räknat, mätt och måttat, för att få till något hållbart. Man har byggt på och byggt till. Och helt plötsligt vid en given tidpunkt visar sig stålet och betongen från sin allra bästa fantastiska sida med uppmjukande solstrålar som smickrande sällskap. Det finns vackert och det finns vackert….

Är det så att relationer fungerar på samma sätt? Vi kämpar för att hitta det hållbara. Måttar och mäter. Den smickrade solstrålen tittar fram och belyser det underbara, hållbarheten är given. Ibland händer det… och ibland inte. Och hur mycket vi än räknat så håller strukturen inte.  Det finns vackert och det finns komplicerat….

~


Complicated structures holding up our infrastructure. It has been calculated and measured, to get into something sustainable. It has been built on and extended. And suddenly at a given time the steel and concrete shows it self in the best light, with softening sunbeams as flattering companions. There are beautiful and there are beautiful ….

Does relationships works the same way? We are struggling to find sustainable. Measures. The flattering sunbeam shines and illuminates the wonder. Sometimes it happens and sometimes not. And how much we calculated the structure does not hold. There are beautiful and there are complicated ….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *